جامعه شناسی

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : سوداگران مرگ از قانون واهمه ندارند! بخوانید :
  کد خبر: 743818 لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/0037V4 تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۴ جامعه » حوادث | انتظامی سوداگران مرگ از قانون واهمه ندارند نویسنده: میرمصطفي سیدرنجبرسقزچی* کارشناس ارشد جام جامعه شناسی...ادامه مطلب
ما را در سایت جامعه شناسی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 8:34

چکیده : ... با عنوان : جاي خالي خلاقيت و رويكرد انتقادي در نظام آموزش و پرورش كشور بخوانید :
کد خبر: 815198 لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003Q4M تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۰ جاي خالي خلاقيت و رويكرد انتقادي در نظام آموزش و پرورش كشور دانش‌آموزاني كه حفظ مي‌كنند و تسليم مي‌شوند نویسند جامعه شناسی...ادامه مطلب
ما را در سایت جامعه شناسی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 8:34

چکیده : ... با عنوان : چگونه آزمندی نظام اقتصادی حاکم بر جهان محیط‌ زیست را به نابودی می‌کشاند؟ بخوانید :
چگونه آزمندی نظام اقتصادی حاکم بر جهان محیط‌ زیست را به نابودی می‌کشاند؟ سرمایه‌داری علیه آب و هوا   نویسنده: وحیداصغری ینگجه دانش آموخته کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد شماره : 2258 / ۱۳۹۶ شنبه جامعه شناسی...ادامه مطلب
ما را در سایت جامعه شناسی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 8:34

چکیده : ... با عنوان : معضلی به نام چشم و هم‌چشمی در ثبت‌نام کلاس‌های تابستانی بخوانید :
معضلی به نام چشم و هم‌چشمی در ثبت‌نام کلاس‌های تابستانی نویسنده: وحیداصغری ینگجه دانش آموخته کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد کد خبر: 179273تاریخ: 1396/5/15 منبع روزنامه وطن امروز امروز پرکردن اوق جامعه شناسی...ادامه مطلب
ما را در سایت جامعه شناسی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 8:34

چکیده : ... با عنوان : MAX WEBER Part I بخوانید :
MAX WEBER Part I MAX WEBER: Basic Terms (The Fundamental Concepts of Sociology) Definitions of Sociology and Social action: Sociology is a science which attempts the interpretive understanding of soci جامعه شناسی...ادامه مطلب
ما را در سایت جامعه شناسی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 8:34

چکیده : ... با عنوان : MAX WEBER Part II بخوانید :
MAX WEBER Part II The Political Sphere The consistent brotherly ethic of salvation religions has come into an equally sharp tension with the political orders of the world. Local (community, tribe, hou جامعه شناسی...ادامه مطلب
ما را در سایت جامعه شناسی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 8:34

چکیده : ... با عنوان : Georg Simmel بخوانید :
    Georg Simmel Biography Georg Simmel (1858-1918) was born in Berlin, Germany, the son of a successful businessman and the youngest of seven childr جامعه شناسی...ادامه مطلب
ما را در سایت جامعه شناسی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 8:34

چکیده : ... با عنوان : Georg Simmel Key Concepts بخوانید :
    Georg Simmel Key Concepts Social Forms In everyday social life, we often focus on the content of our social interactions with others—for example, جامعه شناسی...ادامه مطلب
ما را در سایت جامعه شناسی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 8:34

چکیده : ... با عنوان : The Stranger بخوانید :
The Stranger From p. 478 in Social Theory Re-Wired 2e The stranger will thus not be considered here in the usual sense of the term, as the wanderer who comes today and goes tomorrow—the poten جامعه شناسی...ادامه مطلب
ما را در سایت جامعه شناسی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 8:34

چکیده : ... با عنوان : Notes on Georg Simmel بخوانید :

Notes on Georg Simmel

These notes on Georg Simmel were prepared for Sociology 250, Introduction to Social Theory, in Fall, 1995. The notes provide an overview and some examples of Simmel's approach to the study of society. Sections 2 and 3 of these notes are the parts most applicable to the discussion of interaction and community in Sociology 304.

جامعه شناسی...
ما را در سایت جامعه شناسی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 8:34